22 Temmuz 2019 : Pazartesi
Menu ::.
 
ÜRÜNLER / Oto Kaza Sigortaları / Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahipleri gözetim, onarım, bakım, alım satım, araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayı, işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın işleteni ve araç için zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigortacısı bu zararlardan sorumlu değildir.

Yukarıda yazılı teşebbüs sahipleri kendilerine bırakılan motorlu araçların tümünü kapsamak üzere esasları Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça tespit edilecek bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaya ve denetimlerde bu sigortanın yapıldığını belgelemeye mecburdurlar.

Motorlu araçları mesleki veya ticari amaçlar için elinde bulunduran teşebbüs sahipleri bu araçların yönetmelikte gösterilecek biçimde bir defterini tutmakla yükümlüdürler.

Bu sigortanın teminat miktarları işyerinin faaliyetine göre her yıl Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından belirlenir.

Bu sigorta ile ilgili primler sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Prim tespitinde sigortalının riskini etkileyen diğer etmenlerle birlikte gözetim işlemi yapan (otoparklar-garajlar) ve alım satım ile uğraşan (oto galeriler) işletmeler için işyerinin araç yeri kapasitesi, onarım ve bakım üstlenen (tamirhane- servis istasyonu) işletmeler için işyerinde sürekli çalışan personel sayısı esas alınır. 

 
 
Copyright© 2011 www.mehmetkarahan.net       Bu Site Cemrenet İnternet Hizmetleri Tarafından Hazırlanmıştır