22 Temmuz 2019 : Pazartesi
Menu ::.
 
SİGORTACILIK BİLGİLERİ / Dünyada Sigorta
 

DÜNYADA SİGORTACILIK

2005 yılında tüm dünyadaki toplam sigorta prim üretimi, %2,5 reel artış oranı ile 3.426 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam sigorta primlerinin %58’ini oluşturan hayat sigortaları, %3,9 artış ile 1.974 milyar dolar, %42’sini oluşturan hayat dışı sigortalar ise %0,6 artış ile 1.452 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi ABD ve gelişen Asya ülkeleri yine büyümenin yarısından çoğunu sağlamıştır. ABD, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya prim üretiminde üst sıralarda yerlerini almışlardır.

2005 yılında, dünya ekonomisinde faiz oranları ve eşya fiyatlarındaki genel yükselişe rağmen, gelişmekte olan ülke ekonomileri güçlü büyümelerini devam ettirerek, dünya toplam prim üretiminin %12,5’ini sağlamışlardır. Reel rakamlarla, gelişmekte olan pazar primleri 2005’te %6,9 gibi güçlü bir büyüme kaydederek, sanayileşmiş ülkelerdeki %1,9’luk büyüme oranını bir hayli geçmiştir. Hayat sigortası, büyüyen ekonomilerin ve artan gelirlerin etkisi ile gelişmekte olan pazarlarda etkili yükselişini sürdürmüş, 2005’te bir önceki yıla göre %7,5’lik reel bir artışı temsil etmiştir. Asya bölgesi bu büyümede başı çekerken, Afrika bölgesi üç yıl boyunca ilk kez pozitif bir katkı sağlamıştır. Prim üretiminde ciddi büyüme sağlayan gelişmekte olan ülkeler, aynı başarıyı GSYİH ve kişi başına düşen sigorta priminde gösterememişlerdir. Dünya toplam sigorta prim üretiminin GSYİH’ye oranı %7,52 iken kişi başına düşen sigorta primi sıralamasında ilk sırayı 5.558 dolar ile İsviçre almıştır. İngiltere, İrlanda, Belçika, Danimarka ve ABD de İsviçre’yi takip eden ülkeler olmuşlardır. Hayat primlerinin GSYİH oranı %4,34, hayat dışı primlerin GSYİH oranı ise %3,18 olarak gerçekleşmiştir.

2005 yılında yaşanan doğal afetler esas itibariyle sanayileşmiş ülkeleri özellikle de ABD’yi etkilemiştir. Katrina kasırgasının ekonomiye maliyetinin 135 milyar dolar dolayında olduğu, Wilma kasırgasının ise yol açtığı hasarın ekonomiye maliyetinin 20 milyar dolar, sigorta sektörüne maliyetinin ise 1,8 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Wilma kasırgası sadece Meksika tarihinde değil, tüm Güney Amerika tarihinde görülen en pahalı sigorta hasarıdır.

2005 yılında kayda geçen 149 katastrofik ve 248 insan yapısı toplam 397 hasarın maliyeti 230 milyar dolardan fazladır. Bu hasarların 83 milyar dolarlık kısmını sigortalı hasarlar oluşturmaktadır. Maddi kayıpların yanı sıra deprem, sel, fırtına, hava ve deniz kazaları dahil yaşanan doğal afetler nedeniyle, 97 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Sadece, Pakistan’daki Kaşmir depremi 73 bin kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır.

 
 
Copyright© 2011 www.mehmetkarahan.net       Bu Site Cemrenet İnternet Hizmetleri Tarafından Hazırlanmıştır