22 Temmuz 2019 : Pazartesi
Menu ::.
 
ÜRÜNLER / Tarım Sigortaları / Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Bio-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları sahipleri : Sigorta primlerine % 50 devlet desteği ister misiniz?

Bu sigorta, kapalı sistemde üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında aşağıda belirtilen haller sebebiyle meydana gelen zararları temin eder.

 

  Tarım Kanunu hakkında açıklama için tıklayınız
  Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları  [ PDF, 175 KB ]


 

Teminat Kapsamı

 

Teminat Kapsamı
Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç)
Her türlü kazalar, zehirlenmeler
Her türlü doğal afetler
Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeler
 
Teminat Dışında Kalan Haller
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı zorunlu bulaşıcı hastalıklar
Hırsızlık, kaybolma ve yer değiştirme halleri
Kanibalizm, tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklar
Hayvanların kongenital sakatlıkları ve normal gelişememeleri
Sigortanın başladığı tarihten önce mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizlikleri
Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 8 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar (viral, mikrobiyal, paraziter) nedeniyle sigortalı hayvanların ölmesi, öldürülmesi veya kestirilmesi
Sigortalının veya fiilinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı veya ağır kusurlardan meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler
Aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması
ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu
ölümler, itlaflar ve kestirmeler
Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Havuz tarafından yetkilendirilen veteriner hekimlerce onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler
Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar
Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı zararlar

 

Sigortaya Kabul Koşulları
Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,  bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, aşağıda belirtilen Sigortaya Kabul Koşulları kriterlerine uygun olarak yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.
Aşılamalar
Bio-güvenlik
Sağlık ve Hijyen
Salmonella Testi
Işıklandırma, Sıcaklık, Havalandırma ve Hava Kalitesi
Su ve Yem
Temizlik ve kimyasallar
Hayvan kontrolü
Planlar ve güvenlik işlemleri
Acil Durum Ekipmanları
Hayvanların ve artıkların uzaklaştırılması
Salmonella ve mycoplasma uygulamaları
 

 

Sigortaya Kabul Edilebilecek Hayvanlar

Sigorta edilebilecek hayvanlar yaşlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

 • 1 günlükten 45 günlüğe kadar broiler civciv ve tavukları
 • 1 günlükten 16 haftalığa kadar yumurta tavuğu civcivleri
 • 17 haftalıktan 18 aylığa kadar yumurta tavukları
 • 1 günlükten 26 haftalığa kadar damızlık ve ana damızlık civcivler
 • 27 haftalıktan 20 aylığa kadar damızlık ve ana damızlık tavuklar
 • 1 haftalıktan 57 haftalığa kadar damızlık hindiler
 • 1 günlükten 16 haftalığa kadar dişi besi hindileri
 • 1 günlükten 20 haftalığa kadar erkek besi hindileri
 • 3 aylıktan 15 yaşa kadar deve kuşları

Muafiyet, Müşterek Sigorta Uygulaması – 2008

 • Muafiyet : D.D. Kümes Hayvanları Hayat sigortalarında , hastalık ve diğer rizikolar nedeniyle D.D.Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Muafiyet Tablosu - 2008 tablosunda belirtilen süreler içinde meydana gelen zararların, kümes hayvanları kategorileri itibarıyla karşılık gelen muafiyet oranlarına tekabül eden tutarı aşan kısmı  tazminatın hesaplanmasında esas alınır.
 • Müşterek Sigorta : Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir. Sigorta sözleşmesi kapsamında meydana gelecek hasarların %20’si sigorta ettirenin sorumluluğundadır.

Primlerin Tespiti

Sigorta primi, hayvan sayısı, yetiştirme amacı, sigorta bedeli ve koşullarına göre belirlenmektedir. Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Broiler sigortalarında primin tamamı peşin tahsil edilir.

D.D. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Prim Fiyat Tabloları – 2008

 • 2008 – Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında , belirtilen şartlara uygun kümes hayvanlarının sigortalanmasında  D.D.Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Prim Fiyat Tablosu - 2008 tablosunda görülen prim fiyatları uygulanır.
 • 3 YTL idare harcı : Belirtilen şekilde hesaplanarak bulunacak prim toplamına her bir poliçe için ayrıca 3 YTL (Havuz) idare harcı ilave edilecektir. Bu tutar hiçbir şart ve nedenle iade edilemez.
 • 2008 - Kısa Dönem Prim Tablosu: Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında uygulanacak 2008 – Kümes Hayvanları Kısa Dönem Prim Tablosu

Poliçelendirme İşlemleri

Çiftçilerimiz, biogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kapalı sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarını sigortalatmak için şirketimize veya acentelerimize başvurur. Acentemiz, Tarsim tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Hasar İhbarları

Kümes Hayvanları Sigortalarında en geç 24 saat içinde  Tarsim'e yapılır.

Kümes Hayvanları Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanları / kümesi en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak ‘’Çiftlik Hayvanları Sigortaları Kanatlı Hayvan Hasar Raporu‘’ nu düzenler. Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

D.D. Kümes Hayvanları Hayat  Sigortası Örnek Tazminat Hesabı  [PDF, 258 KB]

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak ve priminizi hesaplamak için Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.(TARSİM)'nin resmi web sayfasını inceleyebilirsiniz.

 
 
Copyright© 2011 www.mehmetkarahan.net       Bu Site Cemrenet İnternet Hizmetleri Tarafından Hazırlanmıştır